Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Folklor Kujaw
R. Lange,  A. Pawlak,  B. Krzyżaniak,
Folklor Kujaw
Taniec ludowy
Roderyk Lange,
Taniec ludowy
Podręcznik kinetografii
R. Lange,
Podręcznik kinetografii
Słownik kinetografii
Albrecht Knust,
A Dictionary od Kinetography Laban
Taniec - choreologia - humanistyka
Taniec - choreologia - humanistyka,
red. Dariusz Kubinowski
Studia Choreologica I
Studia Choreologica Vol. I
Studia Choreologica II
Studia Choreologica Vol. II
Studia Choreologica III
Studia Choreologica Vol. III
Studia Choreologica IV
Studia Choreologica Vol. IV
Studia Choreologica V
Studia Choreologica Vol. V
Studia Choreologica VI
Studia Choreologica Vol. VI
Studia Choreologica VII
Studia Choreologica Vol. VII
Studia Choreologica VIII
Studia Choreologica Vol. VIII
Studia Choreologica IX
Studia Choreologica Vol. IX
Studia Choreologica X
Studia Choreologica Vol. X
O istocie tańca
Roderyk Lange
O istocie tańca
i jego przejawach w kulturze
Perspektywa antropologiczna
Studia Choreologica Vol. XI
Studia Choreologica Vol. XI
Studia Choreologica Vol. XII
Studia Choreologica Vol. XII
Studia Choreologica Vol. XIII
Studia Choreologica Vol. XIII
Lange - Tradycyjny taniec ludowy w Polsce
Roderyk Lange
Tradycyjny taniec ludowy w Polsce
i jego przeobrażenia w czasie
i przestrzeni
Studia Choreologica Vol. XIV
Studia Choreologica Vol. XIV
Roderyk Lange - O tańcu
Roderyk Lange o tańcu
Wybrane wywiady, wzmianki prasowe i artykuły
Studia Choreologica Vol. XV
Studia Choreologica Vol. XV
Studia Choreologica Vol. XX
Studia Choreologica Vol. XX