Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Folklor Kujaw Roderyk Lange, Aleksander Pawlak, Barbara Krzyżaniak
Folklor Kujaw


ISBN 83-908462-9-2

liczba stron: 310, zdjęcia, rysunki, mapy, nuty, kinetogramy
wymiary: 200 x 193 mm
okładka: twarda laminowana
cena: 50,00 zł

Pierwsze wydanie tomu p.t. „Folklor Kujaw" ukazało się w 1979 roku w serii publikowanej na przestrzeni wielu lat przez Centralną Poradnię Amatorskiego Ruchu Artystycznego – CPARA (późniejsze COMUK i CAK). Książka była rezultatem zespolonych, pionierskich wysiłków, podjętych wspólnie z Muzeum Etnograficznym w Toruniu mających na celu dokumentowanie zanikającej kultury tańca dawnej wsi. Materiały badawcze z dziedziny tańca zostały zaprezentowane w przystępny sposób przy jednoczesnym zachowaniu naukowego charakteru publikacji. Dzięki temu rezultaty badań stały się dostępne dla praktyków, a w szczególności dla zespołów tańca ludowego.
Część dotycząca tańca oparta jest na badaniach terenowych Roderyka Langego z lat 1954-1965. Książka zawiera również oddzielne rozdziały poświęcone folklorowi muzycznemu (Aleksander Pawlak – powojenne badania Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) oraz duży rozdział zawierający opisy zwyczajów i obrzędów oraz opowiadania i bajki (Barbara Krzyżaniak – badania IS PAN w latach 1952-1970).
Ponowne, poprawione wydanie tej pozycji, dawno już niedostępnej na rynku księgarskim, ukazuje się obecnie w nowej atrakcyjnej szacie graficznej. 


powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu