Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Taniec ludowy Roderyk Lange
Taniec ludowy w pracach Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Metoda pracy i kwestionariusz

liczba stron: 60, ilustracje
wymiary: 145 x 207 mm
okładka: miękka, laminowana
cena: 12,20 zł

Pierwsza w Polsce praca zawierająca kwestionariusz oraz metody pracy badawczej nad tańcem. Publikacja oparta jest na wieloletnim doświadczeniu autora w badaniach tańca ludowego w Polsce. Zaproponowane rozwiąznia znalazły zastosowanie także w odniesieniu do kultur pozaeuropejskich.

powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu