Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Podręcznik kinetografii Roderyk Lange
Podręcznik kinetografii

ISBN 83-85409-29-7
liczba stron: 120, ilustracje
wymiary: 165 x 240 mm
okładka: miękka

Kinetografia Rudolfa Labana jest pierwszym systemem pełnej notacji ruchu człowieka. System ten, opublikowany w 1928 roku, przez wiele następnych lat rozwijał się i dopełniał. Spośród osób, które współpracowały z Labanem w tym zakresie, do najwybitniejszych należał prof. Albrecht Knust. Wzmocnienie przez niego logicznych podstaw kinetografii było decydujące dla dalszego rozwoju pisma. Ujęcia ortograficzne wprowadzone przez Knusta są proste i przejrzyste. Z tego też względu tę właśnie wersję kinetografii wprowadzono w Polsce i na niej opiera się niniejszy podręcznik.
Kinetogram rejestruje element trójwymiarowości ruchu, czas jego przebiegu i jego ciągłość, umożliwiając pełną rekonstrukcję ruchu na podstawie zapisu.
Nietrudno więc dostrzec, jak istotne znaczenie ma kinetografia dla tańca. Dla praktyka kinetogram jest pomocą w utrwaleniu ruchu i odtwarzaniu go w celach wykonawczych czy dydaktycznych, dla choreologa natomiast kinetografia stwarza obiektywne podstawy postępowania badawczego.
Drugie wydanie podręcznika zostało odpowiednio zmienione: dodano lub wyłączono niektóre przykłady, poszerzono komentarze, a tekst został bardziej przejrzyście przedstawiony.


powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu