Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Słownik kinetografii Albrecht Knust
A Dictionary of Kinetography Laban (Labanotation)


ISBN 83-908462-0-9
liczba stron: Volume I: Text, 420, Volume II: Examples, 162
wymiary: 170 x 240 mm
okładka: twarda, laminowana
cena: 150,00 zł

A Dictionary of Kinetography Laban (Labanotation) jest wielką pomocą i drogowskazem zarówno dla zapisujących przebiegi ruchowe, jak i dla nauczycieli kinetografii. Obydwa tomy prezentują aktualny stan systemu zapisu ruchu – kinetografii, łącznie z wersją amerykańską, zwaną Labanotation. Uwzględnione zostały wszystkie zasadnicze zmiany wprowadzone do systemu w ciągu ostatnich lat. Poszczególne problemy związane z zapisem zawarte w tomie 1 – tekstowym, posiadają numerowane odpowiedniki w tomie 2, zawierającym przykłady. Obszerny indeks pomaga dotrzeć do określonych problemów związanych z notacją.

Albrecht Knust, uczeń Rudolfa Labana działał początkowo jako tancerz, nauczyciel i baletmistrz w kilku ośrodkach i teatrach operowych w Niemczech. W roku 1935 zdecydował się zająć głównie notacją i niebawem stał się pierwszym profesjonalnym zapisywaczem ruchu – kinetografem.

Wszelkie dokonania Labana objęte były restrykcjami reżimu nazistowskiego. Po wojnie Knust poświęcił szereg lat (1945-1950) na przygotowanie wielkiej Encyklopedii Kinetografii. W ośmiu tomach Knust zebrał dwadzieścia tysięcy przykładów zapisów ruchowych z różnych dziedzin życia; w tym rozmaitych stylów tańca pochodzących z różnych kultur. Ta nieoceniona praca istnieje w kilku ośrodkach w kopiach maszynowych i niekiedy w mikrofilmach. Niestety nie doczekała się dotąd opublikowania.

A Dictionary of Kinetography Laban (Labanotation), aczkolwiek oparty na poprzednich opracowaniach, znacznie został przez autora poszerzony i uzupełniony. Knust pracował intensywnie nad tym dziełem w ciągu ostatnich lat swego życia. Ukazał się on w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Publikacja ta przypieczętowała Jego wielkie osiągnięcia w zakresie racjonalnej analizy i notacji ruchu. Tę ostatnią ze swoich prac Knust dedykował pamięci Rudolfa Labana, twórcy kinetografii (Labanotation).


powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu