Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Studia Choreologica XI Studia Choreologica Vol. XI (2010)
red. Roderyk Lange

ISSN 1508-1354
liczba stron: 248, ilustracje
wymiary: 146 x 210 mm
okładka: miękka, laminowana
cena: 25,00 zł

Prezentowany tom jest pokłosiem pierwszej konferencji Polskiego Forum Choreologicznego (PFCH), która odbyła się w Warszawie we wrześniu 2009 roku. Od bieżącego numeru rocznik ukazuje się jako organ PFCH z intencją dokumentowania dokonań w zakresie polskiej choreologii. Artykuły publikowane są w języku polskim.


SPIS TREŚCI
Od Redakcji

I. ARTYKUŁY
Roderyk Lange, Ruch jako tworzywo tańca.
Agnieszka Dąbkowska, Wychowawcze znaczenie wybranych zajęć tanecznych na przykładzie amatorskich zespołów i klubów tańca w Olsztynie.
Karolina Bilska, Wpływ twórczości prekursorek modern dance na przemiany w sztuce tańca XX wieku.
Aleksandra Dziurosz, O teatrze tańca.
Paulina Trzewikowska-Knieć, Istota dzieła baletowego.
Jacek Pawlik, Taniec jako scenografia życia. Walka dobra ze złem w widowiskach kulturowych.
Renata Lesner-Szwarc, Popularność tańca joged we współczesnej kulturze indonezyjskiej wyspy Bali.
Tomasz Nowak, Polskie tańce narodowe pomiędzy powstaniem kościuszkowskim a styczniowym.
Teresa Nowak, Źródła audiowizualne w badaniach kultury tanecznej Łużyczan.

II. KRONIKA
Urszula Loba-Wilgocka, Działalność Instytutu Choreologii w Poznaniu.
Aleksandra Kleinrok, Karl Horak (1908-1992) – austriacki badacz niemieckich tradycji tanecznych Europy Środkowo-Wschodniej.
Agnieszka Gorczyca, Sylwetka Janiny Strzembosz du Faur, osoby różnorodnie utalentowanej, posiadającej charyzmę inspirowania tancerzy w środowisku krakowskim w latach po II wojnie światowej.

III. NOTY O AUTORACH

Recenzenci „Studia Choreologica” Vol. XI i XII:
dr Agnieszka Chwiłek,
dr Weronika Grozdew

powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu