Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Studia Choreologica XI Studia Choreologica Vol. XIII (2012)
Komitet redakcyjny: Karolina Bilska, Roderyk Lange (przewodniczący), Urszula Loba-Wilgocka
Redaktor tomu: Karolina Bilska

ISSN 1508-1354
liczba stron: 290, ilustracje
wymiary: 146 x 210 mm
okładka: miękka, laminowana
cena: 25,00 zł

Niniejszy tom zawiera wystąpienia członków Polskiego Forum Choreologicznego (PFCH) podczas Konferencji, która odbyła się w dniach 17-18 września 2011 roku w Krakowie.


SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Roderyk Lange, Metodologia badań nad tańcem
Hanna Raszewska, Taniec i ruch w polskiej frazeologii
Magdalena Litwin, Wpływ tańca na proces rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Aleksandra Dziurosz, Funkcje choreografa    
Magdalena Malska, Symbolika baletów Augusta Bournonville’a    
Alicja Iwańska, Taniec futurystyczny lat trzydziestych XX wieku we Włoszech: Giannina Censi i Aerodanza
Karolina Bilska, Taniec jako ekspresja doświadczeń amerykańskiego społeczeństwa I połowy XX wieku. O twórczości Doris Humphrey
Małgorzata Dzierżak, Angelin Preljocaj – poeta baletu, artysta wszechstronny    
Natalia Żakowska, W służbie bogu i ludziom. Artystyki dewadasi a indyjski taniec świątynny i dworski w czasach panowania tamilskiej dynastii Ćolów (IX–XIII wiek)
Tomasz Nowak, Mazur w XX-wiecznej polskiej kulturze tanecznej  
Katarzyna Gać, Taniec w regionie gąbińsko-sannickim 
Krzysztof Hliniak, Czy potrzebne nam jest polskie dziedzictwo taneczne? O upowszechnianiu polskich tańców narodowych i regionalnych
Jadwiga Madej, Szwajcarski folklor taneczny – tradycja i współczesność    

Noty o autorach


Recenzenci „Studia Choreologica” Vol. XIII:
dr hab. prof. UMFC Beata Książkiewicz,
dr Zofia Pelcpowrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu