Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Studia Choreologica XIV Studia Choreologica Vol. XIV (2013)
Komitet redakcyjny: Karolina Bilska, Agnieszka Dąbkowska, Roderyk Lange (przewodniczący), Urszula Loba-Wilgocka
Redaktorzy tomu: Karolina Bilska, Roderyk Lange

ISSN 1508-1354
liczba stron: 246, ilustracje
wymiary: 146 x 210 mm
okładka: miękka, laminowana
cena: 25,00 zł

Niniejszy tom zawiera wystąpienia członków Polskiego Forum Choreologicznego (PFCH) podczas Konferencji, która odbyła się w dniach 15-16 września 2012 roku w Kielcach.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Agnieszka Dąbkowska, Teoria ruchu ciała Rudolfa Labana w pracy Irmgard Bartenieff
Paulina Wycichowska-Gogołek, Choreologia: cenne narzędzie dla tancerza, choreografa i pedagoga tańca
Karolina Bilska, Terpsychory w trampkach. Twórczość przedstawicielek post-modern dance
Hanna Raszewska, Obraz tańca w polskim Internecie
Rafał Ślęczka, Maria Nejman, Ucieleśnienie tego, co duchowe i uduchowienie tego, co cielesne - analiza mewlewickiego rytuału sama
Natalia Żakowska, O wskrzeszeniu tradycji tańca sadir (dasi attam)
Juliusz Grzybowski, Taniec labiryntu albo o tym, co wyrył przesławny kulawiec na środku tarczy Achillesa
Marianna Jasionowska, Taniec w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego. Studium porównawcze z Il Libro del Cortegiano Baldassarra Castiglioniego
Tomasz Nowak, Formy kujawiaka jako tańca narodowego
Jadwiga Madej, Motyw kultury ludowej we współczesnej sztuce tanecznej na przykładzie twórczości artystycznej Sjoukje Benedictus

Noty o autorach


Recenzenci „Studia Choreologica” Vol. XIV:
dr hab. prof. UMFC Beata Książkiewicz,
dr Zofia Pelcpowrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu