Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Roderyk Lange o tańcu Roderyk Lange o tańcu
Wybrane wywiady, wzmianki prasowe i artykuły
Redakcja: Urszula Loba-Wilgocka

ISBN 978-83-60593-19-6
liczba stron: 246, ilustracje
wymiary: 154 x 216 mm
okładka: twarda, laminowana
cena: 40,00 zł

Książka przedstawia fenomen tańca w ujęciu prof. Roderyka Langego – tancerza, antropologa tańca i wykładowcy. Na publikację składają się artykuły, wywiady i recenzje stanowiące podsumowanie ponad sześćdziesięcioletniej pracy naukowej Profesora.

Część pierwsza, zatytułowana Wybrane wywiady i wzmianki prasowe zawiera wywiady przeprowadzone z prof. dr. hab. Roderykiem Lange oraz wzmianki w prasie o jego publikacjach i działalności. Teksty te pozwalają prześledzić proces poszukiwań i naukowego dochodzenia do istoty tańca. Autor odpowiada na pytania, czym jest taniec i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka.

W drugiej części, pod tytułem Wybrane artykuły, znalazło się siedem tekstów opublikowanych w różnych czasopismach, w których prof. R. Lange, z pozycji doświadczonego badacza, omawia kluczowe zagadnienia dotyczące tańca. Spośród obszernej bibliografii autora wybrano zaledwie kilka tekstów opublikowanych w języku polskim, pomijając liczne prace publikowane za granicą, głównie w języku angielskim. Jednak właśnie zebrane w niniejszej publikacji artykuły prof. R. Lange uznał za najważniejsze, warte przypomnienia i zebrania w jednym tomie. Autor w jednym z artykułów twierdzi, że „taniec, jako fenomen jest zawsze ten sam, ale przybiera różne oblicza w zależności od uwarunkowań”, dlatego rozpatrując zjawisko tańca, zawsze pisze o nim w szerokim kontekście społeczno-kulturowym.

Niniejsza książka kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych tańcem zarówno do praktyków, jak i teoretyków, ale także osób zajmujących się pokrewnymi dziedzinami humanistyki.powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu