Instytut Choreologii w Poznaniu

| start | kontakt |
Studia Choreologica XV Studia Choreologica Vol. XV (2014)
Komitet redakcyjny: Karolina Bilska, Agnieszka Dąbkowska, Urszula Loba-Wilgocka (przewodnicząca)
Redaktor językowy tomu: Karolina Bilska

ISSN 1508-1354
liczba stron: 308, ilustracje
wymiary: 146 x 210 mm
okładka: miękka, laminowana
cena: 25,00 zł

Niniejszy tom zawiera wystąpienia członków Polskiego Forum Choreologicznego (PFCH) podczas Konferencji, która odbyła się
w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu w dniach 14-15 września 2013 roku .

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Roderyk Lange, Warsztat badań nad tańcem powstały w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
Agnieszka Dąbkowska, Choreutyka – koncepcja ruchu Rudolfa Labana
Aneta Wira, Rozwój i etapy twórczości Marthy Graham
Tatiana Asmolkova, Biografia Tacjanny Wysockiej. Rozterki badacza
Katarzyna Sanocka, Korowaj – balet Zofii Stryjeńskiej jako przykład syntezy sztuk plastycznych i tańca na tle ich wzajemnych inspiracji w sztuce europejskiej pierwszej połowy XX wieku
Katarzyna Sanocka, Projekty scenografii i kostiumów Teresy Roszkowskiej do baletu Baśń krakowska Michała Kondrackiego dla Polskiego Baletu Reprezentacyjnego
Natalia Żakowska, Arangettru kadej, czyli pieśń o debiutanckim wystąpieniu pięknej tancerki Madawi. Przekład i interpretacja średniowiecznego poematu południowoindyjskiego Silappadiharam (IV/V wiek)
Agnieszka Narewska,Wątki wampiryczne w balecie Giselle Adolphe'a Adama
Aleksandra Kleinrok, Dziewiętnastowieczna obyczajowość salonowa w ówczesnych wybranych podręcznikach tańca
Tomasz Nowak, Między izbą, salonem i estradą – oberek w polskiej kulturze tanecznej
Katarzyna Gać, Taniec w obrzędzie weselnym w regionie gąbińsko-sannickim
Maria Ślęczka, Czym jest współczesny lindy hop – wierność oryginałowi, ewolucja czy inspiracja?
Rafał Ślęczka, Co łączy imprezę swingową i oberkową potańcówkę? – czyli czym jest social dance Hanna Raszewska, Silent disco – nowa forma społecznej i rekreacyjnej funkcji tańca
Bartosz Miłosz Martyna, Performer – czyli kto?
Jadwiga Krowiak, Zmiany doświadczane przez uczestników zajęć z tańca współczesnego – perspektywa psychologiczna
Karolina Bilska, Polska literatura taneczna dla dzieci po roku 2008

Noty o autorach


Recenzenci „Studia Choreologica” Vol. XV:
dr hab. Aleksandra Dziurosz, dr Zofia Pelc


powrót
horeologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu