Instytut Choreologii w Poznaniu

| kontakt | publikacje | Rada Naukowa |

Studia Choreologica

O istocie tanca


Warsztaty choreologiczne 2007

Studium analizy i notacji ruchu

Instytut Choreologii w Poznaniu

Seminar 2006

Dance in our times
Język tańca
choreologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniu