Instytut Choreologii w Poznaniu

| home |


W 2008 roku przy Instytucie Choreologii w Poznaniu powołano Radę Naukową w składzie:
  • dr hab. Aleksandra Dziurosz,
  • dr Zofia Pelc.