Instytut Choreologii w Poznaniu

| home | kontakt |

Instytut Choreologii w Poznaniu ogłasza nabór na 2-letnie
STUDIUM ANALIZY
I NOTACJI RUCHU
(kinetografia Labana)

pod kierunkiem prof. dra hab. Roderyka Langego

TERMINY:
 • Zajęcia rozpoczną się 20 października 2012 roku o godz. 10.00 w Instytucie Choreologii w Poznaniu przy ul. Filipińskiej 1.
 • Spotkania będą się odbywać w soboty.
 • Zajęcia poprowadzi mgr Urszula Loba-Wilgocka.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Wymagana jest podstawowa sprawność ruchowo-taneczna.
 • Ze względu na intensywny program szkolenia niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
 • Obowiązuje strój do ćwiczeń ruchowych, odpowiednie obuwie (nie na gumowych podeszwach).
 • Na zajęciach potrzebne będą: blok w kratkę, ołówek, gumka, linijka.
 • Podręcznik i materiały czytankowe można nabyć w Instytucie.
 • Wymagane indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
ODPŁATNOŚĆ I ZGŁOSZENIA:
 • Czesne wynosi 369 zł za semestr, studentom przysługuje 50% zniżki.
 • Wpłaty można dokonać w Instytucie lub przelewem na konto:
  93 1240 1747 1111 0000 1845 7157.