Instytut Choreologii zaprasza na

Warszaty Choreologiczne 2004
POZNAŃ 16.08. – 20.08.2017

| program | terminy | plan zajęć | odpłatność i zgłoszenia | kontakt |

Instytut Choreologii w Poznaniu


choreologia, kinetografia, notacja ruchu, notacja tańca, zapis tańca, taniec, taniec współczesny, taniec historyczny, taniec ludowy, warsztaty taneczne, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań, analiza ruchu, eksploracja przestrzeni, rekonstrukcja tańców, Roderyk Lange, warsztaty, taniec w Poznaniu, badania nad tańcem, Knust, Laban, letnie warsztaty taneczne, warsztaty taneczne w Poznaniufree.art.pl