Instytut Choreologii zaprasza na

Warszaty Choreologiczne 2004
POZNAŃ 16.08. – 20.08.2017

| program | terminy | plan zajęć | odpłatność i zgłoszenia | kontakt |

PLAN ZAJĘĆ

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu przy ul. Filipińskiej 1 wg planu:

  8.30–10.00
10.30–12.00
12.30–14.00


Od uczestników warsztatów wymagana jest podstawowa sprawność ruchowo-taneczna. Ze względu na bardzo intensywny program warsztatów niezbędny jest udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie.
Obowiązuje strój do ćwiczeń ruchowych, odpowiednie obuwie (nie na gumowych podeszwach).
Prosimy o zaopatrzenie się w blok w kratkę, ołówek, gumkę i linijkę.
Podręcznik i materiały czytankowe można nabyć w Instytucie.
Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów związanych z pobytem na warsztatach. Wymagane jest indywidualne ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków.