Instytut Choreologii zaprasza na

Warszaty Choreologiczne 2004
POZNAŃ 16.08. – 20.08.2017

| program | terminy | plan zajęć | odpłatność i zgłoszenia | kontakt |

Program zajęć obejmuje:
  • analizę ruchu,
  • ćwiczenia z zakresu eksploracji przestrzeni,
  • notację ruchu – kinetografię,
  • rekonstrukcję tańców.
Wykłady i ćwiczenia prowadzi mgr Urszula Loba-Wilgocka.