Instytut Choreologii zaprasza na

Warszaty Choreologiczne 2004
POZNAŃ 16.08. – 20.08.2017

| program | terminy | plan zajęć | odpłatność i zgłoszenia | kontakt |

TERMINY

  • 16 sierpnia – 20 sierpnia 2017 roku.
  • Rozpoczęcie zajęć o godz. 8.30.