Instytut Choreologii zaprasza na

Warszaty Choreologiczne 2004
POZNAŃ 16.08. – 20.08.2017

| program | terminy | plan zajęć | odpłatność i zgłoszenia | kontakt |

ODPŁATNOŚĆ I ZGŁOSZENIA

  • Cena szkolenia wynosi 500 zł.


Pisemne zgłoszenia na adres Instytutu przyjmowane będą do 15 lipca 2017 roku.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać dowód wpłaty na konto Instytutu pierwszej raty w wysokości 100 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach. Pozostałą część opłat można uregulować na miejscu.


konto bankowe
PeKaO SA I O/Poznań
93 1240 1747 1111 0000 1845 7157